Оюуны оньс сургуулиас жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг