Оюуны оньс сургуулийн автобусаар зорчих сурагчдын судалгаа