Оюуны оньс бүрэн дунд сургууль өөрийн харьяа “ОНЬС” ХӨДӨЛМӨР ЗУСЛАНГИЙНХАА бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүллээ.

Оюуны оньс бүрэн дунд сургууль Цонжин болдогт байршилтай “ОНЬС” #ХӨДӨЛМӨР_ЗУСЛАНГИЙНХАА шавыг тавьж бүтээн байгуулалтынхаа ажлыг эхлүүллээ.