2022-2023 оны хичээлийн жилээс Oxford - ELT Олон улсын хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлнэ. 

Oxford - ELT Олон улсын хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлнэ. 
Сайн байцгаана уу! #ОЮУНЫ_ОНЬС сургууль" 2022-2023 оны хичээлийн жилээс эхлэн "Upton" олон улсын боловсролын байгууллагатай хамтран "Oxford - ELT" англи хэлний олон улсын стандарт бүхий хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлэхээр гэрээнд гарын үсэг зурлаа. 
"OXFORD - ELT" Англи Хэлний ОУ хөтөлбөр нь:
- Oxford Quality Programme ОУ- ын чанарын шаардлага хангасан
- Олон улсын стандарт бүхий заах арга зүйн цогц хөтөлбөртэй
- Сурагчийн нас, сэтгэхүйн онцлогт тохирсон шинэлэг, сонирхол татахуйц агуулга
- 21-р зууны суралцагчдын хэрэгцээ, шаардлага судалгаанд тулгуурласан
- Олон улсын шалгалтын бэлтгэл хичээлийн хөтөлбөртэй
- Эцэг эх, багш болон сурагчид хамтран ажиллах #цахим хичээл хосолсон цогц сургалтын материалтай хөтөлбөрийг сурагчдадаа зориулан хэрэгжүүлж эхлэхээр бэлтгэл ажлаа эхлүүлээд байна